Teknik

Tidsignalmottagaren monteras utanpå  stolpen på valfri höjd. Den förmonterade  signalkabeln går inuti stolpen ner till styrenheten. Det är inte nödvändigt att använda lift men en stege kan vara bra om man önskar montera den utom direkt räckhåll.

Tidsignalmottagarens mått är 65x65x28 mm

 

Styrenheten monteras innanför stolpluckan och ansluts till elsystemet. Den är dimensionerad för max 400W belysningsarmatur

Styrenheten kraftförsörjer mottagaren, avkodar tiden, som jämförs med inprogrammerade tider för  lampans in- och urkopplingar. De förprogrammerade tiderna kan lätt ändras med hjälp av ett separat minneskort med de nya tiderna inladdade. I styrenheten finns också ett halvledarrelä för lampstyrningen.

Styrenhetens mått är 130 x 85 x 37 mm

Delarna är konstruerade för att kunna monteras på enklast möjliga sätt i befintliga stolpar så att montörernas arbete underlättas och monteringstiden skall bli så kort som möjligt.

De snabba besparingarna ger utrymme för andra tillväxt– eller välfärdsbefrämjande investeringar!

website design software