Återbetalningstid

Vårt mål är att gatubelysningstimern skall ha återbetalningstiden 1-3 år genom den energi den sparar in och genom minskade kostnader för lampbyte! Genom den korta återbetalningstiden kan man börja spara energi direkt i avvaktan på att ekonomin ger utrymme för större utbyten av belysningssystem

Snabbast återbetalning genom att inga kostnadsdrivande investeringar och  ändringar behöver göras i befintliga nät och utbyte av armaturer. De hittillsvarande urladdningslamporna ger fortfarande ett ett mycket högt utbyte av belysning per watt!

Kostnaden för den tidsignalstyrda timern är i detta sammanhang mycket låg och speciellt för kraftiga belysningar blir återbetalningstiden därför mycket kort.

website design software