0m oss

BNS RadioSynk är en verksamhetsdel av BNS Competence AB som grundades 1991 och ägs av Björn och Solveig Jansson.

I företagets nätverk ingår andra företag med hög kompetens inom och utom Sverige men i huvudsak inom EU.

Kontakt: Civilingenjör Björn Jansson +46 70 763 0350;  bjorn@bns-competence.se

    BNS Competence AB                                                 Tel +46-(0)141 233 920       VAT SE556433372101

    Box 135, Brunnsviksallén 19                                                       Mob +46 (0)70 763 03 50

    SE-591 22  MOTALA                                                               

    Sweden                

website design software