Klimat- och miljötvänlig energibesparing

Klimatsmartast genom att

Befintliga installationer kan utnyttjas längre och ändå spara energi. Nyinköp av armaturer, nät och belysningskällor kan ske i långsam takt. Förhoppningsvis sker då nytillverkningen med alltmer klimat- och miljösparande metoder. Glödlampsförbrukningen kan halveras redan nu.

Bästa energibesparing genom att

Ingenting kan slå en släckt glödlampa i energibesparing! Att dimma ner belysningen minskar visserligen energiåtgången men belysningen minskar mer än energibesparingen i belysningskällan. Och kvar är hela energiförbrukningen i drivdon och dimmerelektronik!

Hört i P4 Jönköping torsd 20/3 2014 kl 04:48 Djur skadas av gatubelysning. Niklas Johansson: Allvarlig påverkan på djuren.

“Att minska ljusstyrkan i led-utrustade gatlampor för att spara energi kan gå ut över trafiksäkerheten varnar ljusforskare.” (Ny Tknik 2014-09-19 12:37) se

 http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3849212.ece

website design software