Klimatsmartare gatubelysning

Klimatsmartare gatubelysning snabbt

    RadioSynk PRECISIONSTIMER FÖR GATUBELYSNING GER NYA MÖJLIGHETER ATT enkelt SPARA kostnader, energi och minska ljusföroreningar för MILJÖNS, KLIMATETS, nattlevande djurs och STJÄRNHIMLENS SKULL

Stolpar 3 0014 just

Dag

Natt 0003 bearb kopiera_2

Kväll

Natt 0003 bearb4_1

Natt, varannan lykta lyser ena natten varannan den andra natten

Natt 0003 bearb kopiera_2

Morgon

Stolpar 3 0014 just

Dag

I exemplet ovan har vi valt att visa hur man kan släcka varannan lykta mellan t.ex.kl 22 -06. Genom att styra lyktorna på udda och jämna datum förslits utrustningen jämnt längs hela sträckan och lampornas livslängd fördubblas. Tiderna kan styras efter klockslag, veckodag, månad och år.

Tidsignalen sänds ut från en den tyska statliga sändaren som täcker nästan hela Europa.

D0488_298 besk bearb
dcf77reichweite2

Source: PTB Braunschweig, Germany

Varje stolpe, oavsett var den står, som man vill släcka under en del av natten får sin egen individuella mottagare för tidssignalen där släcktiden är inprogrammerad.

Inga ytterligare ändringar i det befintliga nätet behöver göras! Inga armaturer behöver bytas. Inga nätabonnemang behöver anskaffas och betalas i långa (eviga?) tider.

    Vår timer täcker alla användningsområden,  från en enstaka stolpe på landet till hela stadsdelar!

  • Alla gatljus behöver och bör inte lysa hela natten
  • Låt gatlyktan lysa bara de tider den behövs
  • Individuella tider för varje stolpe

Styr också på datum, t.ex. udda/jämnt för lika förslitning av glödlamporna

  • Kan  hänsyn till veckodag
  • Automatisk omställning mellan sommar och vintertid
  • Tidssignalen täcker hela EU med sekundprecision
website design software